Mateřská  škola Švendova                        šk. rok. 2017 - 2018                
Pro vstup do požadované třídy je možno počkat, až se třída nalistuje nebo kliknout na čtvereček s číslem dle rozpisu pod prezentací tříd. Kliknutím na foto vybrané třídy se přesunete do prezentace. Do objednávky je nutno kromě vybraného čísla záběru napsat také jméno a příjmení, jinak nelze foto doručit. Pro případný dotaz stiskněte nápis vzkazník, pokud se při dodání foto stane, že není dodávka kompletní použijte nápis reklamace. 
1 - 1. třída
2 - 2. třída
3 - 3. třída
4 - 4. třída